Stichting Present Eindhoven


Veel leden van de Emmaüskerk zetten zich in als vrijwilliger via Stichting Present Eindhoven.  Stichting Present  geeft vrijwilligers de mogelijkheid om zich één dag(deel) in te zetten voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Present organiseert projecten waarbij iemand geholpen wordt bij een grote klus in huis of tuin, zoals een aantal kamers texen, onkruid wieden, verhuizen, een woning opruimen en schoonmaken, een laminaatvloer leggen, etc.  Op deze manier worden kwetsbare mensen geholpen die niemand anders hebben om op terug te vallen: mensen met weinig sociaal netwerk, beperkte financiële middelen en gezondheidsproblemen. Present organiseert deze projecten in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals o.a. GGzE, WijEindhoven en Neos. Zo is er zekerheid dat de geboden hulp echt zinvol is en goed terecht komt.

Vanuit de Emmaüskerk doen bijbelkringen, jongerengroepen en gezinnen mee aan de projecten die Present organiseert. Ook zetten gemeenteleden zich in als praktische klusser in de flexpool of als vrijwilliger in de organisatie van Present. Daarnaast biedt de diaconie van de Emmauskerk financiële ondersteuning aan Present, omdat zij voor haar inkomsten afhankelijk is van giften en donaties.

Stichting Present Eindhoven
Postbus 6004
5600 HA Eindhoven
Website: www.stichtingpresent.nl/eindhoven
E-mail: info@presenteindhoven.nl


Inloggen voor leden
Op zoek naar God?

Vraagt u zich af wat de kernpunten van het christelijk geloof zijn? Wilt u graag eens met iemand van gedachten wisselen over geloof en leven?

Neem gerust eens contact met ons op voor een persoonlijk gesprek met iemand uit onze gemeente

Live meeluisteren

Onze diensten worden via internet uitgezonden Klik op bovenstaande afbeelding om direct mee te luisteren.

Kerkdienst meemaken?

Op zondag hebben we  om 10.00 een kerkdienst. U bent van harte welkom!

Lees meer over onze kerkdiensten