Beste gemeenteleden,

De bestuurlijke kerkenraad heeft donderdag 12 maart vergaderd hoe de door de regering afgekondigde corona-maatregelen toegepast gaan worden in onze gemeente. We hebben daarbij ook de adviezen en richtlijnen van de landelijke kerken laten meewegen. Hieronder een aantal concrete punten.

Kerkdiensten
In lijn met de algemene adviezen besluiten we dat de kerkdiensten van zondag 15 maart, zondag 22 maart en zondag 29 maart NIET doorgaan op de manier waarop we dat gewend zijn. Op de zondagochtend zal de kerk daarom gesloten zijn voor kerkgangers. Wel kunt u elke zondag om 10.00 op afstand een verkorte eredienst bekijken of beluisteren. Deze wordt geleid door één van onze predikanten en live worden uitgezonden via het ledengedeelte van de website. Ook is deze dienst op de gebruikelijke wijze terug te luisteren via onze website. Deze verkorte dienst bevat onder andere gebed, een overdenking en mededelingen gemeenteleven. Op deze manier proberen we de onderlinge betrokkenheid op elkaar mogelijk te houden.

Andere gemeente-activiteiten
Vele vrijwilligers zetten zich in voor allerlei activiteiten in onze gemeente, zoals Samen eten, de open ochtenden en het jeugdwerk. Aangezien de kerkenraad de eindverantwoordelijkheid draagt voor de activiteiten en het inzetten van vrijwilligers, besluiten we hierin één lijn te trekken. Rekening houdend met het feit dat een deel van onze vrijwilligers én een deel van de bezoekers aan deze activiteiten behoort tot de kwetsbare groepen als het gaat om de besmetting met het coronavirus, worden al deze activiteiten tot nader order (in ieder geval tot en met 31 maart) geannuleerd. Dus in de hele maand maart géén Open ochtenden, géén Samen eten, géén catechese en géén jeugdgroepen of welke andere bijeenkomst of activiteit dan ook.

Kringen
De kringen zijn in principe zelfstandig functionerende groepen in onze gemeente en zijn kleine bijeenkomsten. We geven de kringen dan ook zelf de verantwoordelijkheid om hun bijeenkomsten wel of niet door te laten gaan. Kringen zouden er voor kunnen kiezen om op zondagochtend samen te komen en een moment van ontmoeting te creëren rondom de overdenking, maar het is aan elke kring afzonderlijk om daar een keuze in te maken.

Pastoraal bezoekwerk
Er zijn veel overwegingen (pastorale nood, kwetsbaarheid van gemeenteleden, gezondheid van ambtsdragers en voorgangers) die maken dat we hier geen algemeen advies voor kunnen geven. De wijkteams krijgen een mail van de voorgangers met meer details over de afwegingen. Voor gemeenteleden geldt dat zij bij vragen over het pastorale bezoekwerk contact op kunnen nemen met hun wijkteam.

Laten we bij al deze afwegingen vooral onze blik omhoog richten naar God, die in zijn woord belooft: “Ik, de HEER, ben het die jullie geneest” (Exodus 15:26). En laten we proberen vanuit zijn liefde zo goed mogelijk naar elkaar om te zien in de komende tijd.

De bestuurlijke kerkenraad

Inloggen voor leden
Op zoek naar God?

Vraagt u zich af wat de kernpunten van het christelijk geloof zijn? Wilt u graag eens met iemand van gedachten wisselen over geloof en leven?

Neem gerust eens contact met ons op voor een persoonlijk gesprek met iemand uit onze gemeente

Verhuur Emmauskerk

De Emmaüskerk in Eindhoven is een sfeervol, karakteristiek gebouw dat naast kerkelijke activiteiten ook voor allerlei andere activiteiten te gebruiken is. Na een grote renovatie is het gebouw helemaal aangepast aan deze tijd. De verschillende zalen zijn uitgerust met moderne voorzieningen (geluid- en lichtinstallatie, beamers e.d.).  Wilt u meer weten over het verhuur van dit prachtig gebouw kijk dan hier voor meer informatie.

Live meeluisteren

Onze diensten worden via internet uitgezonden Klik op bovenstaande afbeelding om direct mee te luisteren.

Of live meekijken

Bekijk via de deze link de dienst live mee, alsof u zelf in de zaal van de Emmaüskerk aanwezig bent. Wel eerst even inloggen voordat u de link volgt.

Kerkdienst meemaken?

Op zondag hebben we  om 10.00 een kerkdienst. U bent van harte welkom!

Lees meer over onze kerkdiensten